e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Maj 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 772 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

 • Monitor Polski Poz. 473 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 462 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2000 r. sygn. akt K. 21/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Monitor Polski Poz. 443 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 284 z 2000

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie kierunków prywatyzacji PKO BP, BGŻ oraz PZU S.A.