e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Maj 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 681 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 553 z 2000

  Ustawa z dnia 12 maj 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 552 z 2000

  Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2000

  Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 550 z 2000

  Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 518 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 • Monitor Polski Poz. 479 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 478 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 477 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 476 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2000 r. o sprostowaniu błędu.

 • Monitor Polski Poz. 476 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 444 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 307 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie szacunku produktu krajowego brutto w 1999 r.