e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Czerwiec 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 976 z 2000

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 974 z 2000

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 972 z 2000

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 649 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 34/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 648 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 25/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 645 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 643 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Monitor Polski Poz. 595 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 580 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 579 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 412 z 2000

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Monitor Polski Poz. 411 z 2000

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka .

 • Monitor Polski Poz. 410 z 2000

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.