e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Wrzesień 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 958 z 2000

  Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 948 z 2000

  Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Poz. 932 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz członków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz warunków otrzymywania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 873 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2000 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 872 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2000 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 871 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 867 z 2000

  Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o jednorazowym dodatku rodzinnym w 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 661 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 554 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2000 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.