e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Listopad 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kolejność zaspokajania roszczeń w egzekucji

  W jakiej kolejności są zaspokajane wierzytelności wynikające z wydania nakazu zapłaty. Czy najpierw są ściągane koszty sądowe i zastępstwa procesowego, czy jest to kwestia ustaleń z prawnikiem?

 • Opracowania analityczne a prawo autorskie

  Mam pewien problem z prawem autorskim: wykonuję opracowania analityczne, prace doradcze kończące się jakimiś np. wytycznymi itp. Otóż: czy możliwe jest takie sformułowanie umowy na wykonanie tej pracy, by jej odbiorca nie miał prawa udostępniania go stronom trzecim? Problem w tym, że coraz (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1544 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia badań opryskiwaczy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1543 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1542 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1541 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1540 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1539 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1538 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1537 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1536 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1535 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1534 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1533 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1532 z 2001

  Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.

 • Monitor Polski Poz. 714 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.