e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Luty 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 196 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 195 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 194 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 193 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 135 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. nr Z. 110-12-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 134 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. nr Z. 110-11-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 133 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. nr Z. 110-10-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 132 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. nr Z. 110-9-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Poz. 122 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 117 z 2001

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco o kodach PCN: 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 52 91 0, pochodzących z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy.

 • Monitor Polski Poz. 113 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 - Płock.

 • Monitor Polski Poz. 112 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Jarosa.

 • Monitor Polski Poz. 111 z 2001

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.