e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Marzec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Alimenty z Funduszu

  Ojciec dziecka przebywa za granica i nie płaci alimentów, które uprawniony otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego. Jak można wyegzekwować od osoby stale przebywającej za granicą (Australia), realizację spoczywających na niej zobowiązań alimentacyjnych?

 • Badanie pracownika przy użyciu wykrywacza kłamstw

  Czy pracodawca ma prawo polecić swojemu pracownikowi przebadanie się na tzw. "wykrywaczu kłamstw"? Jeśli tak, proszę o podstawę prawną; jeżeli nie - podstawa prawna odmowy poddania się badaniu, na którą można się powołać przy odmowie. Jak skutecznie można bronić się w przyszłości (...)

 • Zameldowanie gościa w hotelu

  Czy hotel ma prawo zatrzymać od gościa dokument do zameldowania i przetrzymać go chociaż jedną dobę?

 • Ostateczność decyzji

  Co stanowi datę wydania decyzji ostatecznej - data jej sporządzenia, czy też data jej doręczenia?

 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie

  Czy jeśli sąd w wyroku skazującym na karę pozbawienia wolności orzeknie, że możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie istniała dopiero po "odsiedzeniu" znacznie dłuższego okresu niż jest wskazany w ustawie karnej (czyli pow. połowy (lub 2/3) zasądzonej kary, (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 388 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 322 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 321 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 299 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 278 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 277 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 239 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.