e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Marzec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 578 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 355 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 354 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

 • Dziennik Ustaw Poz. 350 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 323 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia od obowiązku wykonywania działalności agencyjnej przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 288 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 258 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Monitor Polski Poz. 242 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 166 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

 • Monitor Polski Poz. 160 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r. sygn. akt K. 24/2000.