Archiwum 26 Marzec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

  Czy do spółki cywilnej mogą przystąpić dwie spółki z o.o. oraz czy spółka jawna może się składać wyłącznie z dwóch spółek z.o.o.?

 • Rozwiązanie umowy zlecenia na czas określony

  Czy umowę zawartą na czas określony o świadczenie usług można rozwiązać przed wskazanym terminem z dowolnej przyczyny i czy poprawna jest w ogóle treść umowy, która zawiera klauzulę o wypowiadaniu umów na czas określony?

 • Wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

  W drodze postępowania spadkowego odziedziczyłem nieruchomość po dziadkach. W księdze wieczystej istnieje wpis dotyczący zadłużenia dziadka na rzecz mojego ojca. W obecnym stanie żeby wykreślić ten wpis musiałbym sam sobie oddać te pieniądze. Jaka jest możliwość wykreślenia tego bezsensownego (...)

 • Powód cywilny w procesie karnym

  Jeżeli składamy pozew cywilny w postępowaniu karnym i dochodzimy kwoty, co do której dysponujemy dokumentem, w którym oskarżony zobowiązuje się do zwrotu określonej kwoty, to czy pozew może być wtedy w formie pozwu o wydanie nakazu zapłaty? Co w praktyce oznacza dyspozycja Art. 642 Kpk, (...)

 • Przetwarzanie danych osobowych przez banki

  Czy bank ma obowiązek zachowywania wszelkich podań dotyczących np. zakładania kont czy wydawania kart płatniczych? Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której bank odmawia wydania kserokopii takiego dokumentu twierdząc, iż został zniszczony po uprzednim wprowadzeniu danych do komputerowej bazy (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 347 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 315 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Monitor Polski Poz. 290 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 289 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 182 z 2001

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego środka ochronnego w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

 • Monitor Polski Poz. 165 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Poz. 164 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

NA SKÓTY