e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Kwiecień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 414 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 371 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 235 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. zmieniająca art. 5 i 38 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 234 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

 • Monitor Polski Poz. 198 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2001 r.