e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Czerwiec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 680 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 657 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 18/2000.

 • Dziennik Ustaw Poz. 649 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

 • Dziennik Ustaw Poz. 612 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Monitor Polski Poz. 498 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 311 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.