e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Czerwiec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Szkoda na skutek upadku na oblodzonych schodach

  Kto ponosi odpowiedzialność za następstwa upadku, do którego doszło z tytułu niewłaściwego stanu technicznego nieruchomości (schodów), w przypadku, gdy właściciel takiej nieruchomości wynajął ją osobie trzeciej?

 • Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego

  Kto zobowiązany jest do wypłaty wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego, pozostawionego przez spadkodawcę?

 • Stawiennictwo oskarżonego na rozprawę

  Czy oskarżony w procesie karnym obowiązany jest stawiać się do sądu na jego wezwania?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 650 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 600 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

 • Monitor Polski Poz. 499 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 310 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2001 r.