e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Lipiec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1193 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1088 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1074 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1073 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1069 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 994 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 789 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Janowo.

 • Monitor Polski Poz. 412 z 2001

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.

 • Monitor Polski Poz. 400 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2001 r. nr 113-9-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 396 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie Narodowej Fundacji na rzecz Kahlenbergu.