e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Lipiec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa z odroczeniem zapłaty

  Czy przeniesienie prawa własności w formie aktu notarialnego z jednoczesnym zastrzeżeniem w tym samym akcie, że pozostała część (55%) zapłaty nastąpi w terminie późniejszym nie narusza zasad prawa? Czy pozostałą część zapłaty za nieruchomość można zabezpieczyć wekslem gwarancyjnym (...)

 • Rękojmia za wady samochodu

  5 dni temu kupiłam w komisie samochód. W drodze do domu wynikła usterka uniemożliwiająca dalszą jazdę. Jak się później okazało, samochód ten był poważnie uszkodzony i nie nadaje się do użytku, chyba że po kapitalnym remoncie. Nie zostałam poinformowana o tym przed kupnem auta. Nie mam (...)

 • Definitywne uznanie dziecka

  Czy osoba, która nie jest ojcem biologicznym dziecka może po 7 miesiącach od uznania dziecka jako swojego syna zrezygnować z tego uznania?

 • Zobowiązanie wekslowe a spadek

  Posiadam weksel in blanco. Co się stanie jeżeli osoba, która go wystawiała umrze. Jaka jest możliwość odzyskania pieniędzy od jego najbliższych zakładając, że wystawca był osobą samotną?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1066 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1065 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1050 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 993 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 858 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 843 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 792 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Poz. 735 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji.

 • Monitor Polski Poz. 578 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 520 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 371 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. nr 113-6-01 o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 359 z 2001

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.

 • Monitor Polski Poz. 358 z 2001

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.