e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Sierpień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dzierżawa a prawo pierwokupu

  Moja mama dostała od swojej ciotki, która już nie żyje 3 ha ziemi w wieczystą dzierżawę (umowa była potwierdzona przez Urząd Gminy). Dzieci ciotki żyją nadal. Co należy zrobić, aby grunty przeszły na własność mamy (ziemia jest w naszej dzierżawie już ponad 20 lat). Jakie dokumenty (...)

 • Rezygnacja adwokata z reprezentowania strony

  Czy adwokat niezadowolony z wysokości przyznanych kosztów adwokackich przyznanych nieprawomocnym jeszcze wyrokiem może zrezygnować z prowadzenia sprawy? Czy prawdą jest, że rezygnacja adwokata automatycznie powoduje uznanie całej sprawy za niebyłą?

 • Opieka nad uzależnionym małżonkiem

  Jak zmusić żonę do podjęcia leczenia odwykowego. Jest uzależniona już od około 5 lat. Była na jednej kuracji, po niej dwa miesiące spokoju i wszystko zaczęło się od nowa. Praktycznie od trzech lat nie pracuje.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1184 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1162 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zwrotu kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej z urlopu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1029 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1025 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1009 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1001 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 998 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 976 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 951 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 945 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

 • Monitor Polski Poz. 453 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Poz. 452 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

 • Monitor Polski Poz. 451 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 449 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 446 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 pkt 2 oraz w art. 112 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.