e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Sierpień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Poprawki naniesione na weksel

  Czy można poprawić źle wypełnioną datę na wekslu in blanco? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić?

 • Sprzedaż wierzytelności przez wierzyciela

  Czy wierzyciel może sprzedać dług, gdy wcześniej wszczął postępowanie komornicze,(komornik jest w trakcie ściągania długu), i czy powinien w tej sytuacji powiadomić komornika i wierzyciela. Czy komornik w tej sytuacji ma wstrzymać egzekucję? Jak ma się zachować dłużnik (jakie ma prawa) (...)

 • Powiadomienie o kolizji w dniu następnym

  Na zatłoczonym parkingu doszło do kolizji z innym samochodem, w którym nie było użytkownika. Po odczekaniu 10 minut nie zgłosił się użytkownik uszkodzonego pojazdu, więc sprawca kolizji odjechał z miejsca wypadku. Czy fakt ten należy traktować jako ucieczkę z miejsca wypadku. Z jakimi konsekwencjami (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1059 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Poz. 980 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 979 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 978 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 977 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

 • Monitor Polski Poz. 496 z 2001

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 495 z 2001

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 494 z 2001

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów oraz urzędowych zestawień stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 487 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w 60. rocznicę powstania Armii Polskiej na Wschodzie.