e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Sierpień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zatrudnianie rencistów

  Na jakich zasadach można zatrudnić osobę pobierającą rentę i czy jest konieczność opłacania za tą osobę składek do ZUS-u?

 • Sobota jako dzień pracy

  W firmie, w której pracuję podjęto decyzję o pracy w jedną, określoną sobotę miesiąca. Wynika to z 42-godzinnego tygodnia pracy, co w skali miesiąca (przy pięciodniowym tygodniu pracy) daje dodatkowy dzień do odpracowania. Czy pracownik może domagać się dnia wolnego w innym terminie z (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1076 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1061 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1054 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1036 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1014 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1011 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1004 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002.