e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Styczeń 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

 • Dziennik Ustaw Poz. 54 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 53 z 2002

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 52 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 47 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.