e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Październik 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nieodebranie sprzętu reklamowanego

  Klient oddał do naprawy komputer, w którym wcześniej samodzielnie dokonał wady poprzez samodzielne nieprawidłowe podłączenie kabli. Obecnie odmawia zapłaty za usługę serwisową, zabrania sprawnego sprzętu, co więcej żąda zwrotu gotówki za komputer. W jaki sposób wyegzekwować zapłatę (...)

 • Na czym polega zabezpieczenie roszczenia

  Czy zabezpieczenie powództwa w sprawie o zapłatę oznacza dokonanie zajęcia majątku na zabezpieczenie wierzytelności ?

 • Odwołanie się od mandatu

  Otrzymałem mandat. Czy mogę się odwołać?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1383 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002 r. sygn. akt K. 48/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1382 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1381 z 2002

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1380 z 2002

  Protokół dodatkowy Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.