e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Październik 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1392 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1391 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1390 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1389 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1388 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonania tych czynności oraz do kontroli stanu kontenerów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1387 z 2002

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1386 z 2002

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1385 z 2002

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1384 z 2002

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.