e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Listopad 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Urlop macierzyński - udokumentowanie

  Który z dokumentów (zaświadczenie lekarskie, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) jest dla pracodawcy podstawą do udzielenia urlopu macierzyńskiego?

 • Forma zatrudnienia pracowników

  Czy do restauracji można zatrudnić wszystkich pracowników (kucharze, myjnia, kelnerzy, barmani, ...) na umowę zlecenie (lub umowę o dzieło) na czas określony, jeżeli jest to sezonowa działalność gospodarcza? Czy trzeba za takich pracowników odprowadzać składki do ZUS-u?

 • Okres przechowywania dokumentów płacowych

  Jak długo zakład pracy ma obowiązek przechowywania dokumentów płacowych pracownika?

 • Wcześniejsza emerytura a ochrona przed zwolnieniem

  Jestem zawodowym kierowcą, mam 58 lat, a więc brakuje mi dwa lata do emerytury. Czy mnie również obejmuje czteroletni okres ochronny, pomimo iż mogę odejść na emeryturę w wieku 60 lat?

 • Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS

  W jakim terminie powinien nastąpić odpis na fundusz socjalny? Chodzi o zakład państwowy.

 • Dzierżawa nieruchomości a status bezrobotnego

  Aby uzyskać status bezrobotnego, nie można być posiadaczem więcej niż 2 ha przeliczeniowych gruntu rolnego. Czy dotyczy to hektarów posiadanych aktem własności, czy także ziemi dzierżawionej?

 • Opieka nad dzieckiem przed 14 rokiem życia

  Czy gdy dziecko kończy 5 stycznia 2002 r. 14 lat należą się jeszcze dwa dni wolne od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem?

 • Zmiana stanowiska pracy z uwagi na stan zdrowia

  Jeśli ze względu na chorobę nie mogę podjąć pracy na dotychczasowym stanowisku (przedstawię decyzję lekarską) jaki ma obowiązki pracodawca? Czy wtedy może mnie zwolnić lub zmusić do pracy na dotychczasowym stanowisku?

 • Waloryzacja wynagrodzenia pracowników

  Czy zapis w zakładowym układzie zbiorowym pracy spółki akcyjnej o brzmieniu " Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone niniejszą tabelą podlegają corocznej waloryzacji o procent inflacji ogłaszanej przez GUS " określa w rozumieniu prawa wzrost stawek płac z tabeli wynagrodzeń zasadniczych (...)

 • Stosunek pracy kobiety w ciąży a upadłość zakładu

  Co dzieję się z kobietą w ciąży zatrudnioną na czas nieokreślony w przypadku gdy zakład pracy ogłasza upadłość? Moje pytanie dotyczy okresu przed porodem i po porodzie.

 • Urlop wypoczynkowy dla stażysty

  Czy przysługuje urlop stażyście, który jest na stażu z Urzędu Pracy od ponad 6 miesięcy?

 • Zatrudnienie na umowę o pracę i zlecenie

  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony. Czy mogę być dodatkowo zatrudniana na umowę zlecenie przez inna niekonkurencyjną firmę? Na jaki najdłuższy okres czasu może być podpisana umowa zlecenie i jak długo można takie umowy podpisywać bez przerwy?

 • Konsultacja związkowa wypowiedzenia

  Czy wyniki tzw. konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, przewidzianej w art. 38 k.p. mają dla pracodawcy charakter wiążący, niewiążący? Czy też mają charakter wiążący ale tylko wtedy, gdy sprawa została przeniesiona na szczebel organizacji ponadzakładowej?

 • Zwolnienie z powodu narodzin dziecka

  W jakim terminie od czasu porodu ojciec może wykorzystać urlop okolicznościowy z tytułu narodzin dziecka?

 • Obowiązki zawodowe pielęgniarki

  Ok. 16 lat pracowałam jako pielęgniarka. Od ok 4 lat nie wykonuję zawodu. Od tego roku obowiązuje nowe prawo wykonywania zawodu - chcąc je otrzymać polecono mi uregulować obowiązkowe składki na Izby Pielęgniarskie (to dla mnie duża kwota). Czy zobowiązana jestem opłacać składki na rzecz (...)

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

  Jak wygląda sytuacja z zakładaniem jednoosobowej firmy przez cudzoziemca? Myślimy o założeniu działalności gospodarczej. Czy wtedy w ogóle potrzebne jest pozwolenie na pracę ? Gdzie ma zacząć dowiadywać się jak założyć firmę? Czy np. nie będąc zatrudnionym w Polsce może tutaj zostać (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wypadek przy pracy a wypadek w drodze do pracy

  Czy wypadek na wycieczce szkolnej nauczyciela jest wypadkiem w pracy czy wypadkiem w drodze do pracy, a może jeszcze innym wypadkiem?

 • Zwolnienie z powody trudnej sytuacji firmy

  Prowadzę sklep przemysłowy i zatrudniam 6 pracowników na zasadzie księgi przychodow i rozchodów. Chcę zwolnić od 31 maja 1 pracownika (trzymiesięczny okres wypowiedzenia). Przyczyną jest bardzo trudna sytuacja finansowa firmy. Czy po zakończeniu okresu wypowiedzenia będę musiał jeszcze zapłacić (...)

 • Zlecenie a umowa o pracę kobiety w ciąży

  Czy kobiecie, która zaszła w ciążę i jest zatrudniona na umowę zlecenie przysługują jakieś prawa? Czy można z nią rozwiązać taką umowę w każdej chwili?

 • Zwolnienie nauczyciela z powodu redukcji etatów

  Jako nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony otrzymałem wypowiedzenie pracy z powodu redukcji etatów w szkole. Jednocześnie w tym samym roku dyrektor zatrudnił trzech nauczycieli na czas określony na okres stażu - jeden rok. Tamtych stażystów w 2002 roku zatrudni na umowę o (...)

 • System równoważnego czas pracy

  Na czym polega równoważny czas pracy i jak go stosować w firmie ?

 • Najniższa stawka godzinowa

  Jeżeli najniższe wynagrodzenie wynosi 760 zł (brutto) to ile wynosi najniższa stawka godzinowa w przypadku wynagrodzenia godzinowego?

 • Wiek dziecka a 2 dni na opiekę nad nim

  W bieżącym roku kalendarzowym nie korzystałam z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem. Dziecko skończyło w kwietniu 14 lat. Czy przysługują mi nadal 2 dni urlopu?

 • Wynagrodzenie za godziny pracy nocnej

  Czy za godziny nadliczbowe i godziny w porze nocnej, pracodawca może płacić pracownikowi ryczałtem?

 • Brak pensji jako podstawa rozwiązania umowy

  Od 3 miesiecy nie otrzymuję wynagrodzenia. Czy mogę rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

 • Urlop okolicznościowy a śmierć dziadka żony

  Chciałbym zapytać o to, czy z powodu śmierci dziadka mojej żony należy mi się urlop okolicznościowy?

 • Rozwiązanie za porozumieniem a chorobowe

  Co dzieje się, gdy tuż przed rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron pójdę na zwolnienie lekarskie, przekraczające termin rozwiązania umowy?

 • Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę musi być na podstawie porozumienia między stronami?

  Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę musi być na podstawie porozumienia między stronami, czy też może być jednostronną decyzją pracodawcy?

 • Ekwiwalent dla pracownika powołanego do wojska

  Czy pracownikowi, którego powołano do regularnej służby wojskowej należy się oprócz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 14-dniowa (lub jakakolwiek) odprawa wojskowa?

 • Ustalenie podstawy wymiaru emerytury

  Czy można sobie wybrać z przepracowanych lat okresy najwyższych wynagrodzeń do ustalenia wysokości przyszłej emerytury? Czy można to uczynić wybierając poszczególne lata pracy? W jaki sposób się to odbywa?

 • Zasady finansowania dokształcania pracowników

  Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 94 punkt 6 Kodeksu Pracy). Czy pracodawca może warunkować udzielenie dofinansowania do studiów podyplomowych pracownika od stażu pracy tego pracownika w danym zakładzie? Czy nie powinno to być raczej warunkowane (...)

 • Ekwiwalent za używanie własnej odzieży w pracy

  Czy kierowca dostarczający do sklepów kosmetyki i chemię gospodarczą, który musi załadować i rozładować towary może mieć wypłacany ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży, czy musi otrzymać odzież ochronną?

 • Delegowanie pracownika do innej miejscowości

  Czy na podstawie kodeksu pracy pracodawca może czasowo delegować pracownika do pracy w innej miejscowości?

 • Zwolnienie i nagana jednocześnie

  Czy możliwe jest zwolnienie z pracy z art. 52 przy wcześniejszym udzieleniu nagany za te same przewinienia (w ciągu jednego tygodnia) - nagana zawierała te same zarzuty co podstawa zwolnienia?

 • Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym

  W styczniu kończy mi się okres urlopu macierzyńskiego. Czy przed wykorzystaniem urlopu wychowawczego mogę prosić pracodawcę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego, zaległego - należnego mi w tym roku kalendarzowym, czy też ten urlop mogę wykorzystać dopiero po powrocie do pracy, czyli po urlopie (...)

 • Uprawnienia pracownika w razie upadłości zakładu

  Jak zmienia się sytuacja pracownika w zakładzie, który ogłosi upadłość? Przed likwidacją przysługuje mi 3 miesięczny okres wypowiedzenia, dostałbym również odprawę, z tytułu ustawy o zwolnieniach zbiorowych, gdyż tylko takie zwolnienia mają miejsce w zakładzie, w którym pracuję. Czy (...)

 • Uzasadnienie wypowiedzenia zmieniającego

  Czy pracodawca (zakład budżetowy) może wypowiedzieć pracownikom zajmującym kierownicze stanowiska warunki pracy i płacy, proponując im stanowiska specjalistów, podając jako przyczynę zmiany organizacyjne, likwidacja stanowisk kierowniczych, przy nie zatwierdzonej jeszcze nowej strukturze organizacyjnej (...)

 • Porzucenie pracy przez pracownika

  W jakim czasie pracodawca może zwolnić pracownika z art. 52 - porzucenie pracy. Jeśli przestałem świadczyć pracę od 15.12.2001 r (nie posiadam poświadczenia przyjęcia przez pracodawcę mojego wypowiedzenia, chociaż je złożyłem).

 • Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

  Wypowiedzenie umowy o pracę na zasadzie art. 55 § 1[1] wymaga wskazania ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę. Orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo ubogie. Proszę o przykład takich działań lub zachowań.

 • Prawo do odprawy emerytalnej

  Od czerwca 1999 r. jestem na zasiłku przedemerytalnym po przepracowaniu ponad 30 lat (w tym 20 lat w ostatnim zakładzie pracy). Czy będąc na zasiłku, a następnie po przejściu na emeryturę powinnam być traktowana przez swój ostatni zakład pracy jako ich były pracownik? Chodzi tu o wszelkie (...)

 • Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

  Ubiegam się od zakładu pracy w którym pracowałem, (a który w momencie przejścia przeze mnie na emeryturę błędnie wykazał składniki wynagrodzenia potrzebne dla ZUS do wyliczenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, przez co została zaniżona moja wysokość emerytury) odszkodowania z powodu (...)

 • Czas pracy pracowników ZOZ

  Jaki jest dzienny wymiar czasu pracy w służbie zdrowia i jakim dokumentem jest to regulowane?

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Działalność gospodarcza a KRUS

  Jest równy rok jak place KRUS i chcę rozpocząć działalność gospodarczą w ZUS. Powiedziano mi, że w ogóle ich nie powiadamiam i płacę tylko KRUS. Czy aby na pewno tak jest?

 • Trzynastka dla nauczyciela

  Jestem nauczycielem. W 2001r byłam na zwolnieniu lekarskim (ciążowym), następnie na urlopie macierzyńskim. W 2002r otrzymałam tzw. "13" pensję pomniejszoną o ilość dni spędzonych na w/w zwolnieniu i urlopie. Czy mam prawo do "13" obliczanej z całego roku, czy tylko za dni pobytu w szkole.

 • Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

  Otrzymałem wypowiedzenie z zakładu pracy z przyczyn ekonomicznych. W tymże zakładzie pracowałem na stanowisku kierownika Centrum Handlowego. Świadectwo pracy otrzymałem z dniem 31.12.01 a dnia 12.01.02 został zatrudniony nowy pracownik na wyżej wymienione stanowisko. Czy jest to zgodne z Prawem (...)

 • Oddelegowanie pracownika na inne stanowisko

  Czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może mnie oddelegować do pracy na innym stanowisku pracy?

 • Praca na pół etatu a staż emerytalny

  Przez rok pracowałam na 1/2 etatu. Czy, przechodząc na emeryturę, okres ten zalicza się jako rok czy pól roku pracy?

 • Nieumyślna szkoda w mieniu pracodawcy

  Jakie pracodawca ma prawo ustosunkować się do nieumyślnie popełnionego błędu przez pracownika - szkoda dla pracodawcy (wartość pieniężna błędu dla firmy ok. 0,5 - 1% dochodu rocznego)?

 • Okresowe szkolenia BHP w zakładzie pracy

  Jak często pracodawca ma obowiązek przeprowadzać w firmie szkolenia BHP?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1604 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2002 r. sygn. akt P. 7/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1603 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1602 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1601 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1600 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1599 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1598 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1597 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1596 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1595 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1594 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).