e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Listopad 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1614 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1613 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1612 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1611 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1610 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa zwierząt rzeźnych oraz składowaniu i transporcie przetworów z tego mięsa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1609 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1608 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1607 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1606 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1605 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych.

 • Monitor Polski Poz. 756 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 755 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126 p lub FSO 1500 na I kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 754 z 2002

  Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

 • Monitor Polski Poz. 753 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 752 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 751 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 750 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 749 z 2002

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Lecha Kaczyńskiego.

 • Monitor Polski Poz. 748 z 2002

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Ferenca.

 • Monitor Polski Poz. 747 z 2002

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Brzostowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 746 z 2002

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.