e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Grudzień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  • Zaskarżenie decyzji ZUS do sądu

    ZUS na podstawie opinii lekarza orzecznika odmówił mi wypłaty dalszego świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż uznał mnie za zdolnego do pracy, pomimo iż mój stan zdrowia nie uległ poprawie. W związku z tym złożyłem pozew w Sądzie Pracy. W ZUS-ie powiedziano mi, że na wezwanie mogę czekać (...)

  • Forma zbycia akcji

    Zamierzam sprzedać 80% akcji na okaziciela. Czy dla ww. umowy sprzedaży przewidziany jest obowiązek zachowania formy aktu notarialnego lub poświadczenia podpisu? Czy dla bezpieczeństwa obrotu dobrze jest zachować jedną z tych form?Jakie są główne etapy prawnopodatkowe zbycia akcji? Czy istnieją (...)

Interpretacje podatkowe