e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Luty 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Jakie trzeba spełniać warunki by prowadzić księgi rachunkowe firm (czyli prowadzić pełną księgowość), a jakie by prowadzić biuro rachunkowe?

 • Przebudowa altany na dom

  Jakie przybudówki lub jakie nowe budowle można postawić bez informowania o tym w urzędach? Czy jeśli mam własną działkę z małym domkiem-altanką to, mogę go rozbudować do rozmiarów normalnego dużego domu bez informowania o tym właściwego urzędu?

 • Przejście na emeryturę górniczą po rencie

  Kiedy można przejść z renty wypadkowej pod ziemią na emeryturę górniczą?

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 139 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 138 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia listy zakazanych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.

 • Monitor Polski Poz. 137 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Poz. 136 z 2002

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 23 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Monitor Polski Poz. 135 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 134 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 133 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 132 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 131 z 2002

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2002 r. w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 88 z 2002

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 87 z 2002

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 86 z 2002

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 85 z 2002

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 84 z 2002

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.