e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Kwiecień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Różnice pomiędzy leasingiem i dzierżawą

  Czym różni się leasing od dzierżawy? Czy można przekwalifikować dzierżawę na leasing?

 • Pełnomocnik w postępowaniu o obniżenie alimentów

  Złożyłem wniosek do Sądu o zmniejszenie alimentów. Zapłaciłem koszty sądowe aby sprawa mogła się odbyć. Na razie nie mam żadnej informacji o terminie rozprawy. Muszę wyjechać i wtedy może mnie nie być na rozprawie. Czy jest możliwość w takim przypadku ustanowienie pełnomocnika, który (...)

 • Spółdzielcze własnościowe prawo a własność

  Czym różni się własność mieszkania od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

 • Rozwiązanie umowy w braku zapłaty

  Czy istnieje możliwość anulowania lub rozwiązania umowy kupna sprzedaży nieruchomości, jeśli sprzedający nie otrzymał w terminie wskazanym w umowie zapłaty i pomimo iż umowa została zawarta już rok temu do dnia dzisiejszego nie otrzymał zapłaty?

 • Dokumenty wymagane do uzyskania karty pobytu

  Jakie warunki trzeba spełniać aby otrzymać kartę czasowego pobytu? Jakich dokumentów mogą wymagać pracownicy urzędu?

 • Instalowanie krat w oknach

  12 lat temu założyłem na okno i drzwi balkonowe cienką kratę. Obecnie komisja zarządu osiedla każe mi usunąć ją bez podania podstawy prawnej. Mam spółdzielcze prawo do lokalu. Czy ta decyzja spółdzielni jest zasadna, jeśli zamieszkuję mieszkanie na parterze (chodzi o moje bezpieczeństwo)? (...)

 • Nakłady na rzecz użyczoną

  Czy umowa o użyczenie (budynku mieszkalnego i działki) pozwala mi dokonywać remontów i modernizacji budynku mieszkalnego nakładem własnych środków finansowych? Użyczającym jest moja matka, a ja jestem jedynym potencjalnym i prawowitym spadkobiercą.

 • Wyznaczony sposób kontaktu z dzieckiem

  Ojciec dziecka nie przestrzega wyznaczonego mu przez sąd kontaktowania się z dzieckiem, notorycznie spóźnia się, nie informuje o tym, że nie przyjedzie, oddaje dziecko z godzinnym dwugodzinnym opóźnieniem, wyjeżdża z dzieckiem poza miejsce które wyznaczył sąd i nie informuje o tym matki, (...)

 • Definicja zjazdu z drogi publicznej do posesji

  Czy zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych zjazdem z drogi publicznej do prywatnej posesji nazywa się tylko odcinek na wysokości bramy wjazdowej i wejścia, czy na całej szerokości działki biegnącej wzdłuż drogi?

 • Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

  Ile osób można przewozić z kat.B. Czy z taką kat. można przewozić osoby w ramach działalności gospodarczej, czy potrzebna jest koncesja na wykonywanie tego typu czynności.

 • Ocieplenie budynku

  Czy ocieplanie budynku jednorodzinnego metodą lekką (styropian) oraz położenie elewacji o takim samym kolorze, jak była poprzednio wymaga zgody budowlanej lub zgłoszenia do urzędu miasta (budynek nie jest zabytkowy)?

 • Kasacja na korzyść w postępowaniu karnym

  Czy wniesienie kasacji od wyroku z art. 287 par 2 k.k. jeżeli zasądzono tylko grzywnę pomimo, że dopuszczalne w k.p.k. nie zostanie z powodu nieorzeczenia kary pozbawienia wolności lub innego odrzucone przez SN np. na posiedzeniu niejawnym?

 • Zeznanie świadka na piśmie

  Czy świadek jeżeli nie chce pojawić się na rozprawie może dostarczyć zeznanie (potwierdzenie wydarzenia) na piśmie. Jeżeli tak to czy musi pismo być potwierdzone u notariusza?

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 235 z 2002

  Komunikat Nr 4/2002/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Poz. 234 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski Poz. 233 z 2002

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2002 r. uchylająca decyzję Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 21, poz. 351), oraz decyzję Ministerstwa Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 39, poz. 655).

 • Monitor Polski Poz. 232 z 2002

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniająca decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej

 • Monitor Polski Poz. 231 z 2002

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 100 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.