e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Kwiecień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rezygnacja członka zarządu

  Czy rezygnacja członka wspólnoty mieszkaniowej z prac w zarządzie wspólnoty wymaga przyjęcia tej rezygnacji uchwałą wspólnoty mieszkaniowej, czy wystarczy ogłoszenie tego faktu mieszkańcom i wybór nowego członka na zebraniu przyjęty uchwałą?

 • Zasiedzenie własności nieruchomości

  Czy właścicielowi nieruchomości, który utracił własność na rzecz innej osoby w wyniku zasiedzenia będzie przysługiwało od(nowego nabywcy)roszczenie o zapłatę równowartości tej nieruchomości np. w ramach przepisu o bezpodstawnym wzbogaceniu?

 • Wymóg odczytania i podpisania protokołu

  Czy protokół może być uznany za dowód w sprawie jeżeli nie zawiera wzmianki o jego odczytaniu przed podpisaniem przez uczestników czynności z której był sporządzony?

 • Skutki uzupełnienia pozwu w terminie

  Zwrócony przez sąd pozew o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z braków formalnych (tj. brak sprecyzowania przez powoda pełnej kwoty jakiej żąda) może zostać do 7 dni ponownie wniesiony (oczywiście po uzupełnieniu tych braków). Czy skutkuje to rozpoczęciem sprawy od momentu wniesienia (...)

 • Stawiennictwo strony na rozprawę rozwodową

  Zamierzam złożyć pozew o rozwód, mój mąż powiedział że nie stawi się do sądu. Czy pomimo niestawienia się małżonka mogę otrzymać rozwód?

 • Definicja wykroczenia i przestępstwa

  Czym się różni wykroczenie od przestępstwa?

 • Przekazanie sprawy innemu sądowi

  Czy prośba do sądu okręgowego, skierowana za pośrednictwem sądu rejonowego, dotycząca przeniesienia rozpoznania sprawy do innego sądu rejonowego, może zostać zablokowana w sądzie, za pośrednictwem którego prośba była kierowana? W sądzie tym już trzykrotnie niekorzystnie rozstrzygano moją (...)

 • Jak liczyć termin wejścia w życie ustawy?

  Jeżeli coś jest zależne od okresu czasu i ustawa wskazuje ten okres mówiąc, że cos będzie od np. 8 lat wejścia w życie, to należy liczyć ten okres od chwili wejścia w życie, a nie od nowelizacji ustawy?

 • Sadzenie drzew przy granicy

  Jakie są wymagania prawne co do sadzenia drzew (liściastych i iglastych) w pobliżu granicy działki budowlanej? Co w przypadku, kiedy sąsiad posadził niecały metr od granicy drzewo liściaste i mimo prośby o przesadzenie nie zareagował? Do kogo się zwrócić i co mogę zrobić?

 • Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej

  Ile godzin wynosi tygodniowy czas pracy dla pielęgniarki zatrudnionej w niepublicznym ZOZ-ie?

 • Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

  Po pięciu latach wygasa prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Ja mam przerwę sześcioletnią. Zgubiłam prawo wykonywania zawodu, a Izby Pielęgniarskie odmówiły wydania duplikatu twierdząc, że i tak moje prawo jest nieważne i wydadzą mi nowe po uaktualnieniu (min. 3 miesiące w praktyki w (...)

 • Waloryzacja kaucji za wynajem lokalu zakładowego

  Czy lokatorzy, którzy wpłacili kaucję za wynajem mieszkania zakładowego w roku 1993 mają prawo do waloryzacji tej kaucji w przypadku wykupu mieszkania w tym roku ?

 • Wykaz dni wolnych od pracy

  Proszę o podanie ile jest w ciągu roku ustawowo wolnych dni od pracy?

 • Ustalenie sprawcy szkody

  W autobusie jadą kieszonkowcy i "kanary". Kobieta interweniuje u kierowcy (aby wezwał policję) i w tym czasie jeden ze złodziei kijem baseballowym zadaje jej cios w plecy, a następnie w głowę. Złodzieje (2 osoby) spokojnie wychodzą nie zatrzymywani przez nikogo. Konieczna jest pomoc medyczna. (...)

Interpretacje podatkowe