e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Kwiecień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zasiłek chorobowy przy poronieniu

  Za zwolnienie w okresie ciąży przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Chciałabym się dowiedzieć, jak to wygląda w momencie, gdy zwolnienie spowodowane jest poronieniem?

 • Nieterminowe zrealizowanie warunków umowy

  Podpisałem z deweloperem umowę przedwstępną (nie potwierdzoną notarialnie) dotyczącą zakupu mieszkania. W umowie tej podane są dwa terminy: termin oddania tzw. stanu surowego, termin podpisania umowy właściwej (notarialnej), jednocześnie w umowie tej jest zapis iż wszelkiego typu zmiany umowy (...)

 • Wydanie listu gończego

  Jeżeli sąd wysyła wezwania na rozprawę pod błędne adresy np. mieszkam pod nr 31, a wezwania wysyłane są na moje nazwisko, ale pod nr 46 (takich błędnych wezwań było kilka). I prawdopodobnie dlatego do mnie nie dotarły, Kolejnym krokiem było to, że sąd "puścił" za mną list gończy - (...)

 • Forma prowadzenia działalności gospodarczej

  W jakiej formie prawnej rozpocząć prowadzenie "parkingu strzeżonego"?

 • Wspólność majątkowa małżeńska

  Czy mieszkanie będące moją własnością (kupione od dewelopera w 2001 r.) stanie się również własnością mojego męża w dniu kiedy zawrzemy związek małżeński? Co w przypadku ewentualnego rozwodu i podziału majątku?

 • Powiadomienie Urzędu Pracy o zwolnieniach

  Czy Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek udzielenia informacji dotyczącej zawiadomienia przez pracodawcę o planowanych zwolnieniach grupowych? Jeżeli nie to w jaki sposób mogę dowiedzieć się czy pracodawca dopełnił obowiązku powiadomienia Urzędu Pracy o planowanych zwolnieniach grupowych?

 • Zwrot kosztów utrzymania od dzieci

  Czy ojciec może wysuwać roszczenia w stosunku do pełnoletnich dzieci, co do zwrotu poniesionych na nie wydatków np. z tytułu spłat obciążeń bankowych jeśli zdarzenie miało miejsce 3, 4 lata wstecz?

 • Ubezwłasnowolnienie lokatora głównego

  Jaki skutek niesie ubezwłasnowolnienie osoby mieszkającej z dorosłym synem, który nie posiada żadnych środków do życia i pozostaje na jej utrzymaniu - dla tego syna. Najemcą jest osoba mająca zostać ubezwłasnowolniona. Ponieważ wymaga pomocy, najprawdopodobniej zostanie oddana do domu pomocy (...)

 • Ustalenie prawnej opieki nad dzieckiem

  Czy aby ustalić prawną opiekę nad dzieckiem konieczne jest wystąpienie z pozwem o rozwód czy też można to uczynić występując z odrębnym pozwem. Nigdy nie mieszkaliśmy z mężem razem, a kiedy zdecydowałam się na rozwód zaczął dawać mi do zrozumienia, że skoro ma takie same prawo do (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 324 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 323 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 322 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radiu Orthodoxia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 321 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie świadectwa służby oraz opinii służbowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 318 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Straż Graniczną, Policję i wojewodów kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 317 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 316 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 315 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 314 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegium orzekającego do spraw spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 311 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Dziennik Ustaw Poz. 310 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.