e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Maj 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ważność ustnej umowy

  Czy w ogóle, a jeśli tak to kiedy obowiązuje ustna umowa?

 • Przesłanki orzeczenia rozwodu

  Czy czynniki takie jak: różnice charakterów, brak pożycia oraz osobne zamieszkanie małżonków są wystarczające do tego aby sąd uznał rozwód? Nie mamy dzieci - czy to w jakimś sensie sprzyja uzyskaniu rozwodu? Czy to prawda iż w przypadku ślubu konkordatowego sąd nie udziala rozwodu?

 • Zmiana opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

  Co należy zrobić, aby zmienić prawnego opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej? Czy w przypadku częściowego ubezwłasnowolnienia istnieje konieczność wspólnego zamieszkiwania opiekuna z osobą ubezwłasnowolnioną? Czy w przypadku częściowego ubezwłasnowowolnienia opiekun decyduje (...)

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

  Na jakiej podstawie przedsiębiorstwa ustalają zasady na których się prywatyzują, a dokładnie komu sie należą komu nie należą akcje prywatyzowanego przesiębiorstwa?

 • Koszty stawiennictwa świadka na rozprawie

  Czy jako świadek, którego stawiennictwo na rozprawę jest obowiązkowe mogę się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu na tę rozprawę? Jeżeli tak to czy obojętny jest środek transportu (sąd zwraca za bilet autobusowy, kolejowy czy też mogę dojechać własnym samochodem) ?

 • Odszkodowanie za postawienie słupa na posesji

  Mam gospadarstwo rolne, które pragnę zalesić. Niestety, na moim polu znajdują się liczne trakcje energetyczne i telekomunikacji (bez umowy), które w znacznym stopniu ograniczają swobodne dysponowanie gruntem. Czy mogę dochodzić jakiegokolwiek zadośćuczynienia?

 • Władza rodziców podczas postępowania rozwodowego

  Żona z dzieckiem chce przeprowadzić się do innego miasta. Czy w trakcie toczącego się rozwodu mąż ma wpływ na decyzję żony i może zażądać by dziecko z nim pozostało? Rozwód przebiega w normalnej atmosferze, a dziecko ma dobry kontakt z ojcem i nie chciałoby opuszczać rodzinnego miasta.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 470 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 469 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz z zagranicy niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 467 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 466 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicą przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 464 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów przywożonych z zagranicy do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 463 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 462 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 461 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych.