e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Maj 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

  Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?

 • Czy pracownik może żądać od pracodawcy zaświadczenia o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne?

  Czy pracownik ma prawo żądać od pracodawcy zaświadczenia informującego o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne? Czy pracodawca może odmówić wystawienia takiego zaświadczenia?

 • Odpowiedzialność żyranta

  Czy muszę spłacić kredyt koleżnki który zaciągnęła w pracy? (byłam żyrantem). W trakcie spłacania tego kredytu przez koleżankę mnie zwolnili z pracy, po dwóch latach napisali mi pisemko, że koleżanka została zwolniona z pracy i nie spłaca kredytu zaciągniętego w pracy. Nie poinformowali (...)

 • Roszczenia żyranta do kredytobiorcy

  W lipcu 2001 roku podżyrowałam znajomemu kredyt w wysokości 2000 zł. Termin kredytu upływa w sierpniu 2002 roku. Mój znajomy nie spłaca jednak rat i dostałam upomnienie abym spłaciła ratę za kwiecień 2002 roku. Rozmawiałam ze znajomym i stwierdził, że nie będzie płacił już do końca, (...)

 • Roszczenie regresowe do eksmałżonka

  Mój mąż z którym właśnie jestem w trakcie rozwodu, mieszkał u mnie w domu przez 2 lata i nie płacił na jego utrzymanie. Czy istnieje możliwość otrzymania od niego (na drodze sądowej) zwrotu poniesionych z tego tytułu wydatków (czynsz, świadczenia, eksploatacja sprzętów itp)?

 • Kredyt na mieszkanie zaciągnięty wspólnie

  Jak można zapobiec temu, aby po rozwodzie i podziale majątku (żona zatrzymuje mieszkanie wraz z kredytem) niespłacanie przez nią kredytu nie obciążało mnie. Przed rozwodem i podziałem majątku, mieszkanie zostało zakupione ze środków wspólnych.

 • Kontakty dziecka z rodzicami w czasie rozwodu

  Został założony pozew rozwodowy przez powoda, który wyprowadził się z domu i zamieszkuje obecnie z inną kobietą wychowującą syna z innego związku. Córka powoda, przebywająca z pozwaną chce odwiedzać ojca w jego nowym "domu" (miła atmosfera) i spotykać się zarówno z nim (bardzo go kocha) (...)

 • Zabezpieczenie pożyczki wekslem

  Mam problem z niesolidnym dlużnikiem któremu pożyczyłem pieniądze.Umowa pożyczki została spisana i poparta wekslem "in blanco". Termin spłaty minął już niestety pół roku temu. Czy taka umowa może ulec przedawnieniu ? Dłużnik jest osobą fizyczną.

 • Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

  46 dni temu miała miejsce szkoda komunikacyjna, jako poszkodowany zgłosiłem to 45 dni temu, wtedy też miało miejsce szacowanie szkody, sprawca też nie uchylał się od odpowiedzialnosci i złożył stosowne oświadczenie. Ze swojej strony wszystkie dokumenty do ubezpieczalni złożyłem 39 dni (...)

 • Alimenty podczas urlopu dziekańskiego

  Czy dziecko, które jest pełnoletnie i studiuje, lecz obecnie jest na urlopie dziekańskim, ma prawo do otrzymywania alimentów?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 474 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 473 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informacyjnego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 472 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia.