e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Maj 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 526 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 21/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 525 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 524 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu składów celnych lub działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych w zakresie obrotu towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 523 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie formy i sposobu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wzorów weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy dla zwierząt i produktów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 522 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 521 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 520 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do prowadzenia działalności maklerskiej przez niektóre podmioty oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez bank.

 • Dziennik Ustaw Poz. 519 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonania czynności przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz korzystania przez nich z pomocy innych podmiotów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 518 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.