e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Czerwiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa o dzieło a prawa autorskie

  Czy nabywając majątkowe prawa autorskie od twórcy programu komputerowego (umowa o dzieło) możemy zabronić Twórcy umieszczania dzieła (projektu graficznego) w jego portfolio? Czy ma to co wspólnego z zależnym prawem autorskim?

 • Pouczenie o sposobie wniesienia odwołania

  W postanowieniu i jego uzasadnieniu nie wymieniono przysługującej możliwości apelacji i nie wskazano właściwego dla jej rozpatrzenia Sądu. Zastosowane zostało jedynie ustne pouczenie uczestników o apelacji. Został wskazany Sąd Okręgowy w innym mieście i innym województwie, niż toczyło (...)

 • Do jakiego wieku trzeba płacić alimenty na studiujące dziecko

  Do jakiego wieku rozwiedziony rodzic ma obowiązek płacenia alimentów pełnoletniemu dziecku, które studiuje i jaki przepis to reguluje?

 • Rękojmia w sprzedaży

  Czy można dostać wzór umowy i rękojmię? Jest mi to bardzo potrzebne, ponieważ chcę kupić używany komputer i muszę mieć przynajmniej miesiąc rękojmi na to.

 • Dozór policyjny

  Czy jest przepis, który określa maksymalne terminy stosowania dozoru policyjnego i czy jest możliwość zwrócenia się o uchylenie dozoru podczas trwania postępowania wstępnego?

 • Utrudnienia widywania dziecka

  Od stycznia do teraz odbyły się dwie sprawy o separację. Brat nie ma żadnych ograniczeń w prawach do dziecka, mimo to jego żona utrudnia mu widywanie z córką (2,5 roku). Czy można coś w tej sprawie zrobić, ponieważ nastepna sprawa odbędzie sei dopiero 22 sierpnia, a rozwój takiego małego (...)

 • Szkoda z powodu zatrucia przeterminowanym towarem

  Na jakiej podstawie oprzeć roszczenie odszkodowawcze w przypadku zatrucia przeterminowanym produktem sprzedanym przez hipermarket. Czy będzie to z czynów niedozwolonych. Co w przypadku, gdy paragon z zakupu takiego produktu pozostał w sklepie, odebrany w zamian za zwrot butelek /kaucja/. Następnego (...)

 • Wymeldowanie z mieszkania ojca

  Jestem zameldowana na stałe w mieszkaniu, które stanowi własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mojego ojca. Czy ojciec może mnie wymeldować bez mojej zgody i sprzedać mieszkanie, jeśli zameldowana jestem w nim od urodzenia i nie mam prawa do innego lokalu?

 • Odroczenie zapłaty wpisu sądowego

  Czy jest możliwość, by wpis sądowy w sprawie gospodarczej z powództwa cywilnego o zapłatę uiścić w przedłużonym terminie np. po 6 miesiącach od daty wyznaczonej przez sąd lub rozłożyć go na na raty po tym terminie? Czy jest jakakolwiek inna procedura pozwalająca na opóźnienie wpłaty (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 663 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 662 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie górnego i dolnego limitu zryczałtowanej stawki dobowej oraz algorytmu określenia zryczałtowanej stawki dobowej za świadczenia zdrowotne przedszpitalne udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 661 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.

 • Dziennik Ustaw Poz. 660 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 659 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowej listy towarów zawierających substancje kontrolowane podlegających zakazowi przywozu z państw niebędących stronami Protokołu Montrealskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 658 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

 • Dziennik Ustaw Poz. 657 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 656 z 2002

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 655 z 2002

  Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 654 z 2002

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 653 z 2002

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.