e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Lipiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odcięcie mediów byłemu małżonkowi

  Mój mąż mieszka nadal z byłą żoną. Mieszkanie jest służbowe mojego męża (żołnierz zawodowy). Umowa na pobieranie energii i gazu podpisana jest z mężem. Niestety była żona nie poczuwa się do obowiązku płacenia połowy za rachunek (gaz i energia), a z tego korzysta. Mojego męża nie (...)

 • Wymogi prawne dla wydawania gazety

  Prowadzę działalność gospodarczą (zgłoszenie). W chwili obecnej zamierzam rozszerzyć działalność o wydawanie bezpłatnej, regionalnej gazety informacyjno - ogłoszeniowej. Jakie warunki muszę spelnić, gdzie zarejestrować gazetę, tytuł i czy prowadzona działalność na to wystarcza? Bedę (...)

 • Utrudnianie dostępu do mieszkania w czasie rozwodu

  Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia ani co do rozwodu ani co do podziału majątku. Mój małżonek jednak utrudnia mi dostęp do wspólnego majątku (wymienia zamki w garażu, działce, zamyka pokój na klucz). Co w takiej sytuacji mam robić? Czy włamywać się do wspólnych (...)

 • Regulowanie czynszu w TBS

  Czy po uwolnieniu czynszów (kiedy to nastąpi?) TBS-y będą mogły dyktować dowolne ceny czynszów za mieszkania czynszowe?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1042 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1041 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1040 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1039 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie wzoru oraz sposobu sporządzania i składania deklaracji wyładunkowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1038 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1037 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1036 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1035 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1034 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1033 z 2002

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1032 z 2002

  Ustawa z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1031 z 2002

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 • Monitor Polski Poz. 539 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu o publikacji treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

 • Monitor Polski Poz. 538 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 537 z 2002

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

 • Monitor Polski Poz. 536 z 2002

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

 • Monitor Polski Poz. 535 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 534 z 2002

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o transporcie morskim, sporządzonej w Warszawie dnia 12 lutego 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 533 z 2002

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o transporcie morskim, sporządzona w Warszawie dnia 12 lutego 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 532 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów