e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Lipiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Postępowanie o dział spadku a podział quod ad usum

  Spadek nabyło w częściach idealnych (po1/4) czworo spadkobierców - druga żona zmarłego oraz troje jego dzieci z pierwszego małżeństwa. W skład masy spadkowej wchodzi dom jednorodzinny, którego właścicielami byli: spadkodawca oraz jego pierwsza żona po 1/2. Pierwsza żona zamieszkuje w swojej (...)

 • Zakup udziałów od współwłaściciela

  Jak wykupić udziały drugiego współwłaściciela mieszkania?

 • Nieujawnienie prawa w księdze wieczystej

  W momencie kupna nieruchomości (mieszkanie własnościowe na rynku wtórnym) nie miałam wystarczającej sumy, aby uiścić stosowna opłatę za wpis do ksiegi wieczystej. Poprosiłam o rozłożenie kwoty 1300 zł na raty, lecz uzyskałam odpowiedź, iż nie ma takiej możliwości, mogę natomiast uregulować (...)

 • Świadek testamentu ustnego

  Zostałam wezwana przez sąd w charakterze świadka w sprawie o "niespisanie treści testamentu ustnego". Rzeczywiście, słyszałam jak ex mąż matki mojej znajomej (w chwili śmierci byli rozwiedzeni) napomknął, iż chciałby zostawić swoje mieszkanie owej znajomej w przypadku śmierci. Nie użył (...)

 • Książeczka RUM

  Czy posiadajac stałe zameldowanie w Polsce i posiadajac książeczkę rum-u, mimo iż nie opłaca się żadnych składek, można korzystać z porad lekarskich? Co to są ksiażeczki rum-u i komu sie one przysługują? jakie ma się uprawnienia posiadając taką książeczkę?

 • Zaświadczenie o zarobkach jako załącznik do pozwu

  Do pozwu musi być dołączone zaświadczenie o zarobkach powódki. Jakie to ma być zaświadczenie (czy np. o przeciętnych zarobkach z 3 ostatnich miesięcy, czy inne - są przecież różne)?

 • Spadek a ubezpieczenie osobowe

  Pozostajemy w formalnym związku małżeńskim, mamy jedno dziecko. Mąż zawarł umowę ubezpieczeniową, której beneficjentem została w 100 % jego kochanka. Czy w przypadku zgonu męża: a/ podczas trwania związku małżeńskiego kwota ubezpieczenia może na np. mój wniosek zostać włączona (...)

 • Dowód na udzielenie pożyczki

  Moja znajoma pożyczyła pieniądze osobie zaprzyjaźnionej. Obecnie mija termin zwrotu a osoba, która pieniądze pożyczyła robi "wielkie oczy" i udaje że nic nie brała od nikogo. Pieniądze były pożyczane bez obecności osób trzecich, bezpośrednio po wybraniu z bankomatu w banku. W czasie wybierania (...)

 • Zbycie mieszkania lokatorskiego

  Czy istnieje możliwość scedowania prawa lokatorskiego do spółdzielczego lokalu mieszkalnego na osobę niespokrewnioną z głównym najemcą?

 • Separacja a narodziny dziecka

  Czy istnieje możliwość zaprzeczenia ojcostwa po upływie 6 miesięcy od daty poinformowania mnie o tym fakcie (byłem z żoną w separacji od ponad roku przed jego narodzeniem)?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 905 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 904 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 903 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 902 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 901 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 900 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 899 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 898 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 897 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 896 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 895 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 894 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Poz. 892 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.