e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Wrzesień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 1231 z 2002

    Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  • Dziennik Ustaw Poz. 1230 z 2002

    Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 1229 z 2002

    Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.