e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Wrzesień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kwalifikacja okresów składkowych i nieskładkowych

  Czy przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i okres urlopu wychowawczego?

 • Odpowiedzialność za niezgodne z prawem pozwolenie

  Został wybudowany obiekt budowlany na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Po czasie okazało się, że pozwolenie na budowę naruszało w sposób istotny warunki przestrzennego zagospodarowania terenu i taki obiekt budowlany nie powinien w tym miejscu (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1234 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1233 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1232 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Turystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

 • Monitor Polski Poz. 631 z 2002

  Komunikat NR 9/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Poz. 630 z 2002

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 sierpnia 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

 • Monitor Polski Poz. 629 z 2002

  Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2002 r. w sprawie Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju.

 • Monitor Polski Poz. 628 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 627 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 626 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 625 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 624 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 623 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 622 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 621 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 620 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 619 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 618 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 617 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 616 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 615 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 614 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 613 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2002 r. o nadaniu orderu