e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Styczeń 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Urlop wypoczynkowy nauczyciela - inwentaryzacja

  Jestem nauczycielem dyplomowanym w Publicznej Szkole Podstawowej. Pracuję w szkole feryjnej (5 dni w tygodniu, mam ferie i wakacje). Na początku lipca ubiegłego roku otrzymałam zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w (...)

 • Wypowiedzenie umowy kredytu a zdolność kredytowa

  Czy bank może wypowiedzieć kredyt na podstawie utraty zdolności kredytowej mimo, że raty były spłacane terminowo? Taka sytuacja wystąpiła w banku w którym mamy zaciągnięty kredyt.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd bezprawnie otworzył, wcześniej oklejone i opisane koperty z przedmiotowymi kartami do głosowania. Kogo o fakcie tym, bezspornie (...)

 • Zachowek zstępnych wydziedziczonego

  Czy w sytuacji, gdy wydziedziczony zstępny zrzekł sie wszelkich praw do spadku po swoim ojcu (w tym i zachowku), zachowek przysługuje jego zstępnym?

 • Prawo pełnomocnika do przeglądania dokumentów

  Czy dwaj byli wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej, archiwizujący jej dokumenty mają obowiązek udostępnienia tych dokumentów do wglądu, sporządzania odpisów i raportów pełnomocnikowi trzeciego byłego wspólnika? Wspólnicy umożliwiają pełna kontrolę temu wspólnikowi, natomiast on (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 62 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 2003 r. sygn. akt K. 24/01

 • Dziennik Ustaw Poz. 60 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach

 • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu odbywania rocznej praktyki w aptece

 • Dziennik Ustaw Poz. 58 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 57 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania, znakowania i przechowywania próbek archiwalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 54 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 53 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 52 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych" w Stalowej Woli

 • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczenia w 2003 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny

 • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw Poz. 47 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych