e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Styczeń 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości

  W domku jednorodzinnym są wydzielone dwa mieszkania parter oraz piętro. Parter zajmuje jeden właściciel, piętro drugi właściciel. Mieszkanie na parterze jest obciążone współwłasnością, weranda oraz klatka schodowa jest wspólna (tak jest napisane w akcie notarialnym, który został sporządzony (...)

 • Umowa zlecenie ze stowarzyszeniem

  Czy istnieje, a jeśli tak, to na jakich warunkach umowa zlecenie na zarządzanie stowarzyszeniem?

 • Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

  W jaki sposób można uzyskać odpis z księgi wieczystej nie znając jej numeru ani nie posiadając odpisu kontraktu notarialnego. Chcę wnieść sprawę o podział majątku (dom wraz z działką) po rozwodzie, a nie posiadam stosownych dokumentów.

 • Umowa o pracę z nauczycielem mianowanym

  Jak powinna wyglądać prawidłowa umowa o pracę z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 126 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 123 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 122 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 115 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania