Archiwum 8 Styczeń 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Warunki ustanowienia opieki

  Jak zostaje się opiekunem prawnym? Jakie są prawa i obowiązki opiekuna prawnego w stosunku do niepełnosprawnego?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 15 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 14 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 43/01

 • Dziennik Ustaw Poz. 13 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02

 • Monitor Polski Poz. 12 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 12 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

 • Dziennik Ustaw Poz. 11 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji

 • Monitor Polski Poz. 11 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 10 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 10 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

 • Monitor Polski Poz. 9 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Dziennik Ustaw Poz. 9 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 8 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Monitor Polski Poz. 8 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Ustaw Poz. 7 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Monitor Polski Poz. 7 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 6 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Monitor Polski Poz. 6 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 5 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Poz. 5 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-3-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 4 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-2-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw Poz. 4 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 3 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-1-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

 • Monitor Polski Poz. 2 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem Ochrony Środowiska Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzonym w Teheranie dnia 10 października 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 1 z 2003

  Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem Ochrony Środowiska Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzone w Teheranie dnia 10 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.

NA SKÓTY