e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Marzec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Spis inwentarza

  Jak powinien wyglądać inwentarz, jeśli przedmiotem spadku jest nieruchomość?

 • Ustanowienie hipoteki w spółce akcyjnej

  Jakich czynności prawnych należy dokonać w spółce akcyjnej w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości? Czy do ustanowienia hipoteki wymagana jest Uchwała WZA czy wystarczy tylko uchwała zarządu?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 334 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r. sygn. akt K. 24/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 333 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Poz. 332 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wzorów wniosków, dokumentów i rejestrów w sprawach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 331 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody

 • Dziennik Ustaw Poz. 330 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu przez organy dozoru jądrowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 329 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję