e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Kwiecień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu

  Skoro OC pojazdu jest obowiązkowe, to czy za posiadanie nieubezpieczonego pojazdu - nieużywanie go (auto stoi w szopie) grozi jakaś kara?

 • Ustanowienie prawa dożywotniego użytkowania

  Jestem właścicielem nieruchomości, która stanowi mój majątek odrębny. Mam zamiar ustanowić mojej żonie prawo dożywotniego użytkowanie całej tej nieruchomości. Jakie muszę spełnić wymogi formalno - prawne aby takie prawo miało moc prawną?

 • Dochodzenie zwrotu kosztów od skazanego

  W wyniku procesu oskarżony został uznany winnym zarzucanego mu czynu i został skazany na karę grzywny i zwrot oskarźycielowi prywatnemu kosztów postępowania sądowego. W jaki sposób oskarżyciel może wyegzekwować zwrot kosztów sądowych od skazanego?

 • Znamiona przestępstwa zniesławienia i zniewagi

  Jestem w trakcie rozwodu z żoną, do tej pory odbyła się tylko jedna pojednawcza sprawa. Moja żona wyprowadziła się z domu w lutym ubiegłego roku wraz z naszą 5-letnią córką w marcu wystąpiła z pozwem o rozwód bez orzekania o winie, ja natomiast nie zgadzam się na takie warunki, ponieważ (...)

 • Rolnik podejmujący działalność gospodarczą

  Czy będąc ubezpieczonym w KRUS (jestem rolnikiem) mogę podjąć dodatkową działalność gospodarczą i jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne muszę wtedy opłacać?

 • Stawka za notarialne pełnomocnictwo

  Chcę dokonać podziału nieruchomości, której współwłaścicielem jest mój mąż. Jest tym momencie nieobecny. Potrzebuję upoważnienia w postaci aktu notarialnego, który wymagany jest przy czynnościach związanych z nieruchomością. Jaka może być taksa notarialna za sporządzenie takiego (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 506 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 505 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 504 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 503 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 502 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz regulaminu działania Rady

 • Dziennik Ustaw Poz. 501 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 500 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty

 • Dziennik Ustaw Poz. 499 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004

 • Dziennik Ustaw Poz. 498 z 2003

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 497 z 2003

  Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

 • Dziennik Ustaw Poz. 496 z 2003

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 495 z 2003

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali