e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Kwiecień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opłacanie składek emerytalnych przez cudzoziemca

  Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę posiada aktualną kartę czasowego pobytu, odprowadza wszystkie składki ZUS(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne). Praca jest czasowa i on nie będzie miał emerytury w Polsce. Czy jest możliwość zwrotu całej kwoty, czy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 514 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

 • Dziennik Ustaw Poz. 513 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii

 • Dziennik Ustaw Poz. 512 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży produktów rybołówstwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 511 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom, realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 510 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Sobienie-Jeziory w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 509 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 508 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 • Monitor Polski Poz. 272 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego urzędu statystycznego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 • Monitor Polski Poz. 271 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 270 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

 • Monitor Polski Poz. 269 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 268 z 2003

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 267 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 266 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 265 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 264 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 263 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 262 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 261 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 260 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji

 • Monitor Polski Poz. 259 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2003 r. nr 113-8-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 258 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2003 r. nr 113-7-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów