Archiwum 11 Czerwiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zatrudnienie przy pracy sezonowej za granicą

  Przepisy którego państwa będą miały zastosowanie do umów dotyczących prac sezonowych zawartych z niemieckim pracodawcą, za pośrednictwem polskiego urzędu pracy?

 • Wynagrodzenie za pracę w dni wolne dla ewangelików

  Czy Ewangelicy mają prawo do wynagrodzenia za nieobecność w pracy w Wielki Piątek czy są jakiekolwiek akty prawne regulujące ten problem?

 • Urlop macierzyński a działalność gospodarcza

  Jeżeli kobieta jest zatrudniona na czas nieokreślony i jednocześnie zakłada własną działalność gospodarczą, to czy w wypadku ciąży, będąc na zasiłku macierzyńskim, może dalej prowadzić swoją działalność (pobierając pieniądze z ZUS), czy też musi ją zawiesić?

 • Urlop wypoczynkowy a urlop macierzyński

  Czy przebywając na urlopie macierzyńskim nabywam prawo do urlopu wypoczynkowego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?

 • Terminy wypowiedzenia umowy o pracę

  Jak jest traktowany w praktyce zapis mówiący, że okres wypowiedzenia upływa z końcem tygodnia, miesiąca i kiedy upływa okres wypowiedzenia umowy o pracę z zastrzeżeniem tego typu terminów, gdy złoży się je 31.03.2001r?

 • Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem

  Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w okresie, kiedy ten będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek rehabilitacyjny?

 • Zwrot utraconego wynagrodzenia

  Zgodnie z obowiązującym prawem, świadek wezwany na rozprawę, ma prawo domagać się zwrotu poniesionych kosztów dojazdu jak i utraconego wynagrodzenia za pracę. Czy trzeba to w jakiś określony sposób udokumentować (np.bilety za przejazd, zaświadczenie zakładu pracy o średnim zarobku za dniówkę)? (...)

 • W jaki sposób można wykorzystać okres tzw. urlopu okolicznościowego?

  W jakich warunkach i w jaki sposób można wykorzystać okres tzw. urlopu okolicznościowego?

 • Zmiana sposobu rozwiązania umowy o pracę

  Czy w okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, strony takiej umowy mogą zmienić sposób jej rozwiązania np. za porozumieniem?

 • Nierzetelne postępowanie dyscyplinarne w Policji

  Przeciwko policjantowi prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne w sposób tendencyjny, nieobiektywny, z rażącym naruszeniem podstawowych zasad postępowania (nie przesłuchano istotnych świadków, nie wykonano zabezpieczenia koniecznych dowodów). Składane wnioski dowodowe są oddalane przy użyciu (...)

 • Zawieszenie wypłaty alimentów

  Czy osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych może po rozwodzie zawiesić ich wypłatę? Do jakiej wysokości komornik może zająć na poczet świadczeń alimentacyjnych kwotę przysługującego zobowiązanemu zasiłku dla bezrobotnych?

 • Termin wykorzystania zaległego urlopu

  Do kiedy można wykorzystać okres zaległego urlopu wypoczynkowego?

 • Obliczanie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

  Czy ZUS ma obowiązek płacenia zasiłku chorobowego po 35 dniach ciągłej choroby pracownika w przypadku gdy ten okres przypada na przełom roku (np. 27 dni w grudniu i 8 dni w styczniu (nieprzerwanie), czy od 1 stycznia musi minąć kolejne 35 dni?

 • Wypowiedzenie a kara porządkowa

  Otrzymałam naganę/upomnienie z 3 miesięcznym okresem na "poprawę", po którym jeżeli się nie poprawię, zostanę zwolniona. Czy po podpisaniu/przyjęciu tego upomnienia czyli w czasie trwania okresu próbnego, mogę dać pracodawcy wypowiedzenie, zachowując swoje prawo do 3 miesięcznego okresu (...)

 • Praca na czas określony a zwolnienia grupowe

  Czy wypowiedzenie umów o pracę zawartych na czas określony wlicza się do liczebności grupy pracowników, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zwolnieniach grupowych? Czy istnieje konieczność wypłacenia odprawy oraz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia tej grupie pracowników? (...)

 • Likwidacja sklepu i wypowiedzenie umowy

  Moja siostra jest zatrudniona w prywatnej firmie jako kierownik sklepu. Pracodawca za każdym razem zatrudniał ją na czas określony. Ostatnia umowa została zawarta od 1-01-2003 r. do 30-09-2003 r. bez klauzuli możliwości rozwiązania umowy z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z dniem 15-04-2003 r. (...)

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego

  Na jaki okres przed przewidywanym terminem porodu pracodawca może zatrudnić kobietę w ciąży, żeby mogła pobierać zasiłek macierzyński?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 961 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 960 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • Dziennik Ustaw Poz. 959 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 958 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 957 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie urlopów żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 956 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

 • Dziennik Ustaw Poz. 955 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu gospodarka

 • Dziennik Ustaw Poz. 954 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar

 • Dziennik Ustaw Poz. 953 z 2003

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

NA SKÓTY