e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Lipiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wykreślenie wpisu z KRK

  Jeśli minął już ustawowy okres 6 m-cy (po wyroku w zawieszeniu) do wykreślenia z CRS-u - a wyrok ów znajduje się dalej w bazie danych KRK w jaki sposób można najszybciej wymóc na KRK wykreślenie wyroku z rejestru skazanych? Czy może to nastąpić "od ręki" bez długiej procedury?

 • Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą

  Czy w sytuacji kiedy wyrok został już usunięty z bazy KRK, a inna osoba próbuje wykorzystać fakt skazania i rozpowiada o tym, można zaskarżyć ją o zniesławienie?

 • Lustracja w spółdzielni

  Spółdzielnia mieszkaniowa istnieje od 1990 r. Do chwili obecnej nie badano bilansu i nie przeprowadzono lustracji. Czy aktualne przepisy obligują spółdzielnię do poddania się w/w czynnościom i na czyj wniosek powinno się to odbyć?

 • Zawieszenie prawa do emerytury

  Na jaką umowę i etat oraz za jakie wynagrodzenie mogę zatrudnić w firmie emeryta, aby nie stracił on prawa do pobierania świadczenia emerytalnego?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1121 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2003 r. sygn. akt K 25/01

 • Dziennik Ustaw Poz. 1120 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2003 r. sygn. akt P 31/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 1119 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r. sygn. akt P 1/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1118 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r. sygn. akt K 8/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 1117 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1116 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1115 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1114 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Orla w województwie podlaskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1113 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej