e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Sierpień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1275 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1274 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

 • Dziennik Ustaw Poz. 1273 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1272 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i wprowadzaniu na rynek mięsa tych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1271 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokości opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1270 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1269 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1268 z 2003

  Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej