e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Sierpień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rodzaje prokury

  Jeżeli prokurent może działać łącznie z jednym wspólnikiem lub z prokurentem to jaki to rodzaj prokury?

 • Obrona sprawcy przestępstwa wypadku

  Spowodowałam wypadek. Samochód, który jechał przede mną, wpadł w poślizg i nie skręcił w prawo, tarasując mi drogę. Żeby uniknąć zderzenia (było bardzo slisko i nie mogłam zahamować) próbowałam go ominąć z lewej strony. NIe zdążyłam. Zderzyłam się z jadącym z naprzeciwka samochodem (...)

 • Sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem

  Chcę sprzedać samochód, który jest kupiony na kredyt. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw na ten samochód oraz cesja praw z polisy OC/AC. Czy jest możliwość "sprzedaży" takiego samochodu w dwóch ratach? Pierwsza na spłatę pozostałej części kredytu. Druga po wypisaniu z rejestru zastawów. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1400 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków wprowadzonych do obrotu i do używania wyrobów medycznych, w tym wyrobów do diagnostyki in vitro, przeznaczonych do stosowania w weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1399 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1398 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1397 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zwiazku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw Poz. 1396 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1395 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1394 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1393 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dziennik Ustaw Poz. 1392 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 1391 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1390 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1389 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1388 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1387 z 2003

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

 • Monitor Polski Poz. 593 z 2003

  Komunikat Nr 8/2003/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 592 z 2003

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2003 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Poz. 591 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 590 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 589 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Poz. 588 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Poz. 587 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 586 z 2003

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski Poz. 585 z 2003

  Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Propozycji Rozwiązań Systemowych w Zakresie Realizacji Zadań Wynikających z Przepisów Wspólnotowych o Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Dotyczących Rzeczowych Świadczeń Leczniczych

 • Monitor Polski Poz. 584 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy sporządzonej w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Poz. 583 z 2003

  Umowa sporządzona w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Poz. 582 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2003 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 4 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 581 z 2003

  Roczna umowa finansowa na rok 2003 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzona w Brukseli dnia 4 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 580 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń