e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Sierpień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odmowna decyzja na lokalizację drogi

  W jakich przypadkach zarządca drogi wojewódzkiej może odmówić zgody na lokalizację wjazdu z ww. drogi na posesję, na której obecnie buduję dom, czy może się nie zgodzić?

 • Prawo do emerytury rolniczej

  Jakie aktualnie muszą być spełnione warunki, aby małżeństwo prowadzące gospodarstwo rolne (od ok 45 lat) mogło dostać emeryturę? Wiadome mi jest, że aby ją dostać, muszą przepisać gospodarstwo na np. dzieci, wnuki. Czy jeżeli sprzedadzą ziemię zostawiając sobie siedlisko, to również (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1337 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane

 • Dziennik Ustaw Poz. 1336 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1335 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1334 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz wzorów sprawozdań z wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru buraczanego, izoglukozy i syropu inulinowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1333 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1332 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1331 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1330 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1329 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

 • Dziennik Ustaw Poz. 1328 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1327 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Skórzec w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1326 z 2003

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1325 z 2003

  Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1324 z 2003

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1323 z 2003

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych