e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy

  Na podstawie jakich przepisów może być eksmitowany z nieruchomości rolnej jej 10 - letni dzierżawca?

 • Dowód rejestracyjny a prawo własności

  Czy w rozumieniu art. 73 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym żona jest właścicielem pojazdu? Zaistniała konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego samochodu - brak miejsce na wpisy. Obecnie na stronie pierwszej dowodu widnieje jako właściciel mąż, żona jako współwłaścicielka jest wpisana na (...)

 • Samowolne powiększenie lokalu

  Kupiłam spółdzielcze mieszkanie z samowolą budowlaną, tzn. zabudowano część korytarza. W tej chwil chcę to zalegalizować. Spółdzielnia wymaga zgody sąsiadów, z którą mam kłopot. Jak inaczej można to zalegalizować i co mnie czeka z takim kwiatkiem? Jakie dokumenty będę musiała jeszcze (...)

 • Powództwo o eksmisję z lokalu

  Jakie są czynności prawne jeśli firma wypowiedziałem umowę zgodnie z art. 688[2], która po miesięcznym wypowiedzeniu nadal nie chce opuścić mojego lokalu użytkowego.

 • Zapis a ogłoszenie testamentu

  Kto i w którym momencie był zobowiązany do zawiadomienia zapisobiorcy o prawach do spadku po osobie, która zostawiła testament notarialny sporządzony przez państwowe biuro notarialne. Otwartego i ogłoszonego w tym biurze.

 • Termin na przekazanie apelacji sądowi II instancji

  Wysłałem apelację od wyroku do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu pierwszej instancji. Jaki termin ma Sąd pierwszej instancji na przekazanie w/w dokumentu do Sądu Apelacyjnego?

Artykuły i poradniki

 • Umowa o roboty budowlane

  Umowa o roboty budowlane to wyspecjalizowany rodzaj umowy o dzieło. Posiada zresztą podstawowe cechy umowy o dzieło. Stronami tej umowy są wykonawca i inwestor. Przedmiotem umowy natomiast jest odpowiednie zobowiązanie. Zobowiązuje się oczywiście wykonawca, a czyni to wobec inwestora. Wykonawca (...)

Zmiany w Prawie • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2004r

  9 wrzesnia 2003r. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie, w którym określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004r. Od 1 stycznia 2004r. minimalne wynagrodzenie (...)

 • Zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych

  Od 1 września zasiłek dla bezrobotnych wynosi 503, 20 zł. Wysokośc zasiłku jest waloryzowana w zależności od wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1575 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1574 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1573 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1572 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1571 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1570 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1569 z 2003

  Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1568 z 2003

  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami