e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rygor natychmiastowej wykonalności

  Czy jeżeli w treści wyroku istnieje zapis, iż wyrokowi w punkcie np. I i III nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności potrzebne jest jeszcze występowanie o nadanie kluazuli wykonalności, aby skierować sprawę do komornika?

 • Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

  Mam dziecko z konkubiną. Mieszkamy oddzielnie. Uznałem dziecko, ale sądownie zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do dziecka. Sąd wyznaczył mi alimenty, które płacę regularnie. Czy jest możliwe cofnięcie wyroku sądowego o pozbawienie praw rodzicielskich, kto występuje o takie cofnięcie? (...)

 • Hipoteka przymusowa a kaucyjna

  Czym różni się hipoteka przymusowa od hipoteki przymusowej kaucyjnej?

 • Zmiana wpisu w księdze wieczystej

  Jestem współwłaścicielką 1/3 nieruchomości zabudowanej. W umowie kupna był wyraźny zapis iż jest to działka zabudowana i pierwszy wpis w KW był zgodny z aktem notarialnym.Teraz po roku od pierwszego wpisu na wniosek współwłaścicielki zmieniono zapis "działka nie zabudowana". Budynki na (...)

 • Podwyższenie alimentów a dochody drugiej żony

  W sądzie toczy się sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko męża z poprzedniego związku małżeńskiego. Sędzia, mimo iż mamy z mężem podpisaną rozdzielność majątkową (jescze przed zawarciem związku małżeńskiego) zażądał ode mnie przedstawienia moich dochodów, a także umowy (...)

 • Alimenty od rodziców byłego męża

  W maju br. wyrokiem sądu uzyskałam rozwód. Mam 9 letniego syna i zostały przyznane na jego rzecz alimenty. Posiadam także tytuł wykonawczy z datą 12.06.2003r. Niestety mój były mąż od rozprawy nie wywiązuje się z tego obowiązku.Nie jest nigdzie zatrudniony ale wiem że pracuje "na czarno" (...)

 • Powództwo windykacyjne

  Sąsiad bezprawnie zagarnął 80 m kwadratowych ogrodu (z terenu stanowiącego moją własność), ogrodził i użytkuje bez mojej zgody. Jak rozwiązać ten problem?

 • Nagrywanie rozmów a prawo do prywatności

  Zamieszkuję z żoną we wspólnym mieszkaniu. Telefon jest zerejestrowany na mnie. Czy mogę zainstalować magnetofon nagrywający wszystkie rozmowy? Żona twierdzi, że jest to nielegalne. Czy nagrane rozmowy będą mogły posłużyć jako dowód w ewentualnej sprawie rozwodowej?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1585 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1584 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1583 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru podmiotów skupujących i rejestru dostawców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1582 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1581 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wojskowych organów weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1580 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1579 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1578 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Poz. 1577 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1576 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie przelewów transgranicznych