e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

  Jako prezes spółki z o.o. chcę zatrudnić pracownika, który posiada już źródło dochodu na podstawie umowy o pracę na cały etat w innej firmie. Czy w związku zawarciem przeze mnie umowy zlecenia z tą osobą jestem zobowiązany odprowadzać za nią składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS, (...)

 • Kapitał rezerwowy w sp. z o.o.

  Spółka z o.o. podała w pozwie że wystawiłem weksel własny z datą i kwotą, co jest nieprawdą ponieważ wystawiłem weksel in blanco / na wekslu był tylko podpis/ Dowiedziałem się że po otrzymaniu weksla utworzony został Fundusz rezerwowy w Spółce co stanowi koszt. W/g mnie jest to sprzeczność (...)

 • Budowa budynków gospodarczych

  Pytanie dotyczy możliwości postawienia pomieszczeń gospodarczych do 10 metrów kwadratowych powierzchni. Czy pomieszczenia te mogą być połączone ze sobą i mieć wspólną konstrukcję dachową?

 • Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

  Jak najskuteczniej domagać się rekompensaty za znieważenie w miejscu pracy, które miało miejsce przy wielu świadkach? Czy nieodzowne jest zawiadomienie policji, czy też wystarczy złożyć oskarżenie do sądu? Jakie są opłaty za wniesienie sprawy i jak długo trzeba czekać w warszawskich sądach (...)

 • Odszkodowanie dla pasażera pojazdu samochodowego

  Jakiś czas temu byłam uczestnikiem wypadku samochodowego z winy mojego taty. Mój tato prowadził samochód będący moją własnością a ja byłam pasażerem. Czy należy mi się odszkodowanie z OC pojazdu (mam na myśli odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu)? Czy istnieje jakaś możliwość (...)

 • Zmniejszenie domu

  Chodzi mi o budowę domu jednorodzinego - czy drobne odstępstwo od budowy np. zmiejszenie domu o 10-20 cm, z zachowaniem przepisowych odległości od granic - jakie skutki może rodzić? Jakie przepisy to regulują?

 • Hipoteka przymusowa kaucyjna

  Na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty dokonaliśmy wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej na nieruchomości należącej do naszego dłużnika. Dłużnik wnósł zarzuty do nakazu i powództwo zostało ograniczone. Mamy już klauzulę wykonalności, ale kwota objęta prawomocnym wyrokiem jest niższa. (...)

 • Przedmiot umowy użyczenia

  Moje pytanie dotyczy warunków użyczenia lub pożyczenia samochodu zarejestrowanego w Austrii, a używanego przez obywatela Polski na terenie RP. Czy z punktu widzenia prawnego jest możliwe tego typu użyczenie za zgodą i wiedzą właściciela? Czy są potrzebne specjalne, notarialne upoważnienia? (...)

 • Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  Rodzice dziecka po rozwodzie, obydwoje z pełnymi prawami rodzicielskimi, dziecko 22-miesięczne pozostaje przy matce. Ojciec żąda możliwości widywania dziecka 3 razy w tygodniu (w tym co drugi weekend od piątku u ojca w domu) + jeden miesiąc wakacji letnich, tydzień zimowych, tydzień Bożonarodzeniowy (...)

 • Termin ważności testamentu

  Czy testament spisany i potwierdzony w notariacie jest ważny bezterminowo czy należy go odnawiać?

 • Definicja czynności pozornej

  Mam pytanie czym dokładnie jest czynność pozorna w rozumiemiu kodeksu cywilnego? Czy można mówić o czynności pozornej, jeżeli w spornej sprawie oświadczam, że dokonuję czegoś "pod presją" i czynności tej dokonuję?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1650 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1649 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione

 • Dziennik Ustaw Poz. 1648 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1647 z 2003

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1646 z 2003

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1645 z 2003

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 692 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2003 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2004

 • Monitor Polski Poz. 691 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia listy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o całkowitym lub częściowym zniesieniu obowiązku wizowego lub dla obywateli których został jednostronnie zniesiony obowiązek wizowy

 • Monitor Polski Poz. 690 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 689 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski Poz. 688 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Poz. 687 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2003 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 686 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 20-03 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2 w dniu 27 kwietnia 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 685 z 2003

  Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 684 z 2003

  Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Poz. 683 z 2003

  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

 • Monitor Polski Poz. 682 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 stycznia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.r

 • Monitor Polski Poz. 681 z 2003

  Porozumienie z dnia 31 stycznia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 680 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 679 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 678 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 677 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 676 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 675 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 674 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maj 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 673 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 672 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 671 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 670 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 669 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 668 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 667 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 666 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 665 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Monitor Polski Poz. 664 z 2003

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

 • Monitor Polski Poz. 663 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • Monitor Polski Poz. 662 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2004 rokiem Władysława Grabskiego