e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Licytacja zastawionych ruchomości

  Komornik zajął ruchomości (maszyny do produkcji). Jeżeli są one zastawione (zastaw rejestrowy), a dłużnik nie poinformował o tym przy zajmowaniu ani w termnie 7 dni, czy mogą one być licytowane? Jakie sankcje mogą spotkać dłużnika, jeżeli przedstawi taką informację po wyznaczonym terminie?

 • Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

  Otrzymałam od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę mojemu pracownikowi celem zaspokojenia należności alimentacyjnych. Komornik zobowiązuje mnie do nie wypłacania zajętej części wynagrodzenia t.j. 349,50zł miesięcznie i przesyłanie tej kwoty na konto komornika. Jednocześnie pisze, (...)

 • Płatki kwiatów spadające z sąsiedniego balkonu

  Czy kwiaty na balkonie zrzucające płatki na balkon lub taras nieruchomości położonej poniżej mogą być zakwalifikowane jako niedozwolone oddziaływanie na sąsiednią nieruchomość? Czy właściciel nieruchomości położonej poniżej ma podstawy prawne aby żądać usunięcia tych kwiatów?

 • Podstawy zniesienia służebności gruntowej

  Czy jest możliwe zniesienie służebności gruntowej, jeśli tak - na jakiej podstawie?

Artykuły i poradniki

Projekty Ustaw • Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.Jak w większości wypadków, koniecznośc nowelizacji wynika z dostosowania polskich regulacji (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1517 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1516 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1515 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odsetek wyrównawczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1514 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od cła paliw przewożonych w standartowych zbiornikach przeznaczonych do działalności gospodarczej naczep lub przyczep, wyposażonych w układy chłodzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1513 z 2003

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1512 z 2003

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1511 z 2003

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1510 z 2003

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1509 z 2003

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1508 z 2003

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1507 z 2003

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.